Tin Tức

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 4

ĐLVN 139:2004 Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình kiểm định Số trang: 9 (A4) ĐLVN 140:2004 ẩm kế Assman. Quy trình kiểm định Số trang: 10 (A4) ĐLVN 141:2004 Nguồn chuẩn đa năng. Quy trình hiệu chuẩn Số trang: 8 (A4) ĐLVN 142:2012 …

ĐỌC THÊM ....

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 3

ĐLVN 93:2001 Máy đo vận tốc dòng chảy. Quy trình kiểm định tạm thời Số trang: 14 (A4) ĐLVN 94:2002 Đồng hồ xăng dầu. Quy trình hiệu chuẩn Số trang: 18 (A4) ĐLVN 95:2002 Đồng hồ kiểu tua bin. Quy trình kiểm định Số trang: 15 (A4) ĐLVN 96:2002 Đồng …

ĐỌC THÊM ....

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 2

ĐLVN 43:2009 Phương tiện đo điện tim. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 43:1999. Sx1(2009) Số trang: 27 (A4) ĐLVN 44:2009 Máy đo điện não. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 44:1999. Sx1(2009) Số trang: 26 (A4) ĐLVN 45:2001 Máy đo hàm lượng khí. Quy trình kiểm định. …

ĐỌC THÊM ....

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 1

ĐLVN 01:2014 Taximet. Quy trình kiểm định.. Thay thế: ĐLVN 01:2011 Số trang: 8 (A4) ĐLVN 02:2009 Cân treo. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 02:1998. Sx1(2009) Số trang: 12 (A4) ĐLVN 03:2009 Cân băng tải. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 03:1998. Sx1(2009) Số trang: 15 (A4) …

ĐỌC THÊM ....

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN)

ĐLVN 01:2014 Taximet. Quy trình kiểm định.. Thay thế: ĐLVN 01:2011 Số trang: 8 (A4) ĐLVN 02:2009 Cân treo. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 02:1998. Sx1(2009) Số trang: 12 (A4) ĐLVN 03:2009 Cân băng tải. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 03:1998. Sx1(2009) Số trang: 15 (A4) …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khác – Other Equipment Calibration

Hiệu chuẩn khác - Other Calibration

1. Thiết bị ánh sáng – Illumination equipment Thiết bị đo ánh sáng được dùng nhiều trong các nhà xưởng, văn phòng… Tùy vào nơi bạn làm việc mà mức độ ánh sáng phải đạt là bao nhiêu từ đó ta phải lắp thêm đèn để đảm bảo đủ điều kiện …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Hóa Lý– Chemical Calibration

Hiệu chuẩn hóa lý - Chemical Calibration

1. Máy đo độ nhớt – Viscometer  Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất còn …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Áp Suất – Pressure Calibration

Hiệu chuẩn áp suất - Pressure Calibration

1. Áp kế – Pressure Gauge Áp kế là thiết bị dùng để đo áp suất khí quyển, khi ở trên cao áp suất khí quyển thấp làm nước tăng và ngược lại. Nó có thể đo được áp suất gây ra bởi khí quyển bằng cách dùng nước, khí …

ĐỌC THÊM ....