Tin Tức

Đlvn 144:2012 Biến Áp Đo Lường. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 144:2012 Biến Áp Đo Lường. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 144:2012 Biến áp đo lường. Quy trình kiểm định BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM Voltage transformers for measurement- Testing procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 143:2012 Phương Tiện Đo Điện Trở Tiếp Đất. Quy Trình Kiềm Định

Đlvn 143:2012 Phương Tiện Đo Điện Trở Tiếp Đất. Quy Trình Kiềm Định ĐLVN 143:2012 Phương tiện đo điện trở tiếp đất. Quy trình kiềm định PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Earth resistance tester – Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 142:2012 Phương Tiện Đo Điện Trở Cách Điện.quy Trình Kiềm Định

Đlvn 142:2012 Phương Tiện Đo Điện Trở Cách Điện.quy Trình Kiềm Định ĐLVN 142:2012 Phương tiện đo điện trở cách điện.Quy trình kiềm định PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Insulation resistance tester – Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 126:2012 Biến Dòng Đo Lường. Quy Trình Thử Nghiệm

Đlvn 126:2012 Biến Dòng Đo Lường. Quy Trình Thử Nghiệm ĐLVN 126:2012 Biến dòng đo lường. Quy trình thử nghiệm BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM Current transformers for measurement – Testing procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 107:2012 Phương Tiện Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 107:2012 Phương Tiện Đo Hàm Lượng Cồn Trong Hơi Thở. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 107:2012 Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở. Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG CỒN TRONG HƠI THỞ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Breath alcohol tester – Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 39:2012 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Điện Tử. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 39:2012 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Điện Tử. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 39:2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Alternaring current static watt-hour meters Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 26:2012 Cân Kiểm Tra Quá Tải Xe Xách Tay.quy Trình Kiểm Định

Đlvn 26:2012 Cân Kiểm Tra Quá Tải Xe Xách Tay.quy Trình Kiểm Định ĐLVN 26:2012 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay.Quy trình kiểm định CÂN KIỂM TRA QUÁ TẢI XE XÁCH TAY QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Portable wheel load scales – Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 07:2012 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Cảm Ứng. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 07:2012 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Cảm Ứng. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 07:2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng. Quy trình kiểm định CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU CẢM ỨNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Alternaring current induction watt-hour meters Verification procedures

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 243:2011 Bình Chuẩn Từng Phần. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 243:2011 Bình Chuẩn Từng Phần. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 243:2011 Bình chuẩn từng phần. Quy trình kiểm định BÌNH CHUẨN TỪNG PHẦN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Scaled Vessels – Methods and means of verification

ĐỌC THÊM ....