Tin Tức

Hiệu Chuẩn Tủ Tạo Nhiệt Độ & Độ Ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Hiệu Chuẩn Tủ Tạo Nhiệt Độ & Độ Ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm dùng để tạo môi trường thực tế để kiểm tra các sản phẩm khác nhau, được ứng …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Quả Cân Chuẩn – Standard Weight Calibration

Hiệu Chuẩn Quả Cân Chuẩn – Standard Weight Calibration Hiệu chuẩn quả cân chuẩn – Standard Weight Calibration Quả cân chuẩn dùng để kiểm tra cân kỹ thuật và cân phân tích. Quả cân có nhiều cấp chính xác từ E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Tùy vào cấp …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Cân Kỹ Thuật – Precision Balances Calibration

Hiệu Chuẩn Cân Kỹ Thuật – Precision Balances Calibration Hiệu chuẩn cân kỹ thuật – Precision Balances Calibration Cân kỹ thuật hay cân thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm, nhà xưởng các siêu thị và chợ… Cân kỹ thuật có độ chính xác không cao và độ ổn …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Cân Phân Tích – Analyzer Balances Calibration

Hiệu Chuẩn Cân Phân Tích – Analyzer Balances Calibration Hiệu chuẩn cân phân tích – Analyzer Balances Calibration Cân phân tích điện tử dùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng µg. Độ …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Đo Lưu Lượng Không Khí – Air, Mass Flow Meter Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Lưu Lượng Không Khí – Air, Mass Flow Meter Calibration Hiệu chuẩn máy đo lưu lượng không khí – Air, Mass Flow Meter Calibration Thiết bị đo lưu lượng khí nén giúp nhà máy kiểm soát được công suất máy nén khí sử dụng thực tế, …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Tốc Độ Gió – Air Speed, velocity Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Tốc Độ Gió – Air Speed, velocity Calibration Hiệu chuẩn máy tốc độ gió – Air Speed, Velocity Calibration Máy đo tốc độ gió là thiết bị chuyên nghiệp được sử dụng để cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác về tốc độ gió, …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung – Vibration Meter Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung – Vibration Meter Calibration Hiệu chuẩn máy đo độ rung – Vibration Meter Calibration Rung động có thể là rung động tuần hoàn, rung động ngẫu nhiên và rung động tắt dần. Trong đó phổ biến nhất là rung động tuần hoàn. Rung động …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration Quá trình phân ly dựa vào trường lực ly tâm để phân riêng hỗn hợp hai pha rắn- lỏng hoặc lỏng-lỏng thành các cấu tử riêng biệt gọi là quá trình ly tâm. Máy …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Đo Tốc Độ Vòng Quay – Tachometer Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Tốc Độ Vòng Quay – Tachometer Calibration Hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer Calibration Để xác định số vòng quay của một vật nào đó trong một phút ta sử dụng máy đo tốc vòng quay. Tùy vào số vòng quay của …

ĐỌC THÊM ....

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bóng – Gloss Meter Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bóng – Gloss Meter Calibration Hiệu chuẩn máy đo độ bóng – Gloss Meter Calibration Độ bóng là độ phản quang của bề mặt khi tiếp xúc với ánh sáng. Độ bóng được đo lường bằng cách dùng tia sáng chiếu vào bề mặt dưới …

ĐỌC THÊM ....