Home / News / Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration

Quá trình phân ly dựa vào trường lực ly tâm để phân riêng hỗn hợp hai pha rắn- lỏng hoặc lỏng-lỏng thành các cấu tử riêng biệt gọi là quá trình ly tâm. Máy để thực hiện quá trình đó gọi là máy ly tâm. Máy ly tâm được dùng nhiều trong y tế, bệnh viện.

Để hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 3

ĐLVN 93:2001 Máy đo vận tốc dòng chảy. Quy trình kiểm định tạm thời Số …