Home / News / Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung – Vibration Meter Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung – Vibration Meter Calibration

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Rung – Vibration Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ rung – Vibration Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ rung - Vibration Meter Calibration

Rung động có thể là rung động tuần hoàn, rung động ngẫu nhiên và rung động tắt dần. Trong đó phổ biến nhất là rung động tuần hoàn. Rung động của máy có tính tuần hoàn, được xác định qua ba thông số cơ bản: chuyển vị, vận tốc, gia tốc.

Việc theo dõi và đo độ rung của máy giúp cho chúng ta nắm được tình hình hoạt động và sức khỏe của máy, nếu độ rung vượt quá mức cho phép tức là tình trạng vận hành của máy đang không được ổn nếu sau một thời gian dài không có sự theo dõi và can thiệp sẽ gây ra hỏng hóc nặng.

Để hiệu chuẩn máy đo độ rung – Vibration Meter vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 2

ĐLVN 43:2009 Phương tiện đo điện tim. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 43:1999. …