Tin Tức

Tuyển dụng kỹ thuật viên hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Tuyển nhân viên: nhân viên kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị, kỹ thuật viên hiệu chuẩn. Kinh nghiệm: không yêu cầu đối với Nam hoặc Nữ. ( Nếu có kinh nghiệm sửa chữa hoặc các kinh nghiệm khác, những thành tựu hay những đặc điệm nổi bật của các bạn nêu rõ …

ĐỌC THÊM ....