Tin Tức

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng nước

Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     UNIK     LXSG-50E Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     UNIK     LXLG-80 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     EF5002 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     HFD3000 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     AICHI TOKEI        SU200-KR Water …

ĐỌC THÊM ....

ISO 17025:2017 CAL-GROUP

AOSC ISO 17025 2017 Cal-Group-ISO 17025:2017 CAL-GROUP Profile Cal-Group 2022 Hồ sơ năng lực Cal-Group <= bấm vào đây     STT/ No. Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn/ Measurand/calibrated equipment Phạm vi hiệu chuẩn/ Range of measurement Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)/ …

ĐỌC THÊM ....

Tuyển dụng kỹ thuật viên hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Tuyển nhân viên: nhân viên kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị, kỹ thuật viên hiệu chuẩn. Kinh nghiệm: không yêu cầu đối với Nam hoặc Nữ. ( Nếu có kinh nghiệm sửa chữa hoặc các kinh nghiệm khác, những thành tựu hay những đặc điệm nổi bật của các bạn nêu rõ …

ĐỌC THÊM ....