Tin Tức

Đlvn 214:2017 Phương Tiện Đo Khí Thải Xe Cơ Giới. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 214:2017 Phương Tiện Đo Khí Thải Xe Cơ Giới. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 214:2017 Phương tiện đo khí thải xe cơ giới. Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ THẢI XE CƠ GIỚI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Instruments for measuring vehicle exhaust emissions Verification procedure

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 159:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh- Thủy Ngân Có Cơ Cấu Cực Đại. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 159:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh- Thủy Ngân Có Cơ Cấu Cực Đại. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 159:2017 Nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định NHIỆT KẾ THUỶ TINH – THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI – QUY TRÌNH KIỂM …

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 158:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh-rượu Có Cơ Cấu Cực Tiểu. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 158:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh-rượu Có Cơ Cấu Cực Tiểu. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 158:2017 Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu. Quy trình kiểm định NHIỆT KẾ THUỶ TINH – RƯỢU CÓ CƠ CẤU CỰC TIỂU – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Alcohol-in-glass thermometers with minimum …

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 157:2017 Phương Tiện Đo Kiểm Tra Tốc Độ Phương Tiện Giao Thông. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 157:2017 Phương Tiện Đo Kiểm Tra Tốc Độ Phương Tiện Giao Thông. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 157:2017 Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông. Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO KIỂM TRA TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Velocity …

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 90:2017 Phương Tiện Đo Hàm Lượng Bụi Tổng Trong Không Khí. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 90:2017 Phương Tiện Đo Hàm Lượng Bụi Tổng Trong Không Khí. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 90:2017 Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí. Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG BỤI TỔNG TRONG KHÔNG KHÍ – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Meters for total …

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 80:2017 Phương Tiện Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan Trong Nước – Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 80:2017 Phương Tiện Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan Trong Nước – Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 80:2017 Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước – Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN TRONG NƢỚC – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Total …

ĐỌC THÊM ....

Đlvn 44:2017 Phương Tiện Đo Điện Não. Quy Trình Kiểm Định

Đlvn 44:2017 Phương Tiện Đo Điện Não. Quy Trình Kiểm Định ĐLVN 44:2017 Phương tiện đo điện não. Quy trình kiểm định PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN NÃO QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Electroencephalographs – Verification procedure

ĐỌC THÊM ....