Tin Tức

        Phone: 0937 600 702 ( Mr. Hải) Zalo: 0937 600 702 Email: dhoanghai3011@gmail.com

ĐỌC THÊM ....

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng nước

Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     UNIK     LXSG-50E Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     UNIK     LXLG-80 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     EF5002 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     HFD3000 Water Flow Meter Đồng Hồ Lưu Lượng Nước     AICHI TOKEI        SU200-KR Water …

ĐỌC THÊM ....

Hồ sơ năng lực

  STT/ No. Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn/ Measurand/calibrated equipment Phạm vi hiệu chuẩn/ Range of measurement Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)/ Calibration and Measurement Capability (CMC) Quy trình hiệu chuẩn/ Calibration Procedure 1 Cân  / Balance Cấp I và II (0 …

ĐỌC THÊM ....