Home / News / Đlvn 118:2013 Taximet. Quy Trình Thử Nghiệm (soát Xét Lần 2)

Đlvn 118:2013 Taximet. Quy Trình Thử Nghiệm (soát Xét Lần 2)

Đlvn 118:2013 Taximet. Quy Trình Thử Nghiệm (soát Xét Lần 2)

ĐLVN 118:2013 Taximet. Quy trình thử nghiệm (Soát xét lần 2)

TAXIMET – QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Taximeters – Testing procedure

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 2

ĐLVN 43:2009 Phương tiện đo điện tim. Quy trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN 43:1999. …